Papers & pitches

 

heroverweging digitaliseringsbeleid
Januari 2018.

Informatierotonde met rekenbladen
Met M. Houtman, november 2017.

Aantekening over BZK-contactenquÍte
Oktober 2017.

Stelselmatige oriŽntatie op meervoudig informatiegebruik
Maart 2017.

 

Studies:

1. In context, part I
June, 2016.
2. In context, part II
June, 2016.

 

Samenhang tussen identificatie, autorisatie en authenticatie in theorie Ťn praktijk
September 2015.

Metapatroon op de lijst!
Juli 2012.

Open brief over Wmo
Met P.L. Jansen, juni 2012.

Even voorstellen, een stelselmatig experiment met informatieverkeer
April 2012.

Stelselmatige ontknoping van richtlijn
December 2010.

Kijk uit je dop(pen)!
Juni 2010.

Waarvandaan komt het voordeel met XBRL?
April 2010.

Person's identity in community
January 2010.

 

Onderzoek- annex ontwerpreeks Stelselmatige semantiek:

17. Semic's Core Person Contextualized
October 2010.
16. Ingezetene, ontwerp van een contextueel-semantisch diagram met Metapatroon
August 2010. Engelstalige editie:
Resident, designing a contextual-semantic diagram with Metapattern
15. Informatierotonde voor semantische interoperabiliteit
Maart 2010.
14. Korte boodschap over semantische interoperabiliteit
Februari 2010.
13. Basispuzzel met stelselmatige registerstukjes
PrimaVera, working paper 2009-03, Amsterdam University, 2009.
12. Modellering werkgeversbegrip
December 2009.
Opgenomen (bewerkt) als hoofdstuk 3 resp. bijlage b in: Praktijkmodellering van het begrip werkgever (Bureau Forum Standaardisatie, 30 november 2009).
Met bijbehorend contextueel-semantisch overzichtsdiagram
11. Toekomstbeeld: herordening van basisregistraties
Oktober 2009.
Opgenomen (bewerkt) als bijlage g in: Analyse van gerelateerdengegevens in het kader van RNI (Bureau Forum Standaardisatie, 31 oktober 2009).
10. Modellering gerelateerdebegrip
Oktober 2009.
Opgenomen (bewerkt) als hoofdstuk 5 resp. bijlage f in: Analyse van gerelateerdengegevens in het kader van RNI (Bureau Forum Standaardisatie, 31 oktober 2009).
9. Interoperabiliteitscatalogus informatietypen
Mei 2009.
Opgenomen (bewerkt) als bijlage d in: Semantiek op stelselschaal: issues en oplossingsrichtingen (Bureau Forum Standaardisatie, 19 juni 2009).
Met bijbehorend contextueel-semantisch overzichtsdiagram
8. TaakoriŽntatie: basisregistraties in de praktijk
Mei 2009.
Opgenomen (bewerkt) als bijlage b in: Semantiek op stelselschaal: issues en oplossingsrichtingen (Bureau Forum Standaardisatie, 19 juni 2009).
7. Willen de èchte basisregistraties...?
Maart 2009.
6. illustraties bij
Op weg naar een stelselmatige aanpak van authenticatie en autorisatie
een gedachtenexperiment door P. Waters, Bureau Forum Standaardisatie, januari 2009.
Met bijbehorend contextueel-semantisch overzichtsdiagram.
5. Oefenschema: basisregistraties enz.
In opdracht van Bureau Forum Standaardisatie, 29 juli 2008; afdruk op A0-formaat aanbevolen. Engelstalige editie:
Open system of systems' semantics
practice pattern: beyond central registers etc.

4. Uitvoeringsorganisatie
23 juni 2008.
3. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregister Ondernemingen en Rechtspersonen (BOR)
2 juni 2008.
2. Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)
6 mei 2008.
1. Suwinet
In opdracht van Bureau Forum Standaardisatie, 21 april 2008.

 

Gewortelde vertakkingen
September 2007.

Semantiek, interoperabiliteit en infrastructuur
Mei-juli 2007.
Met dezelfde titel verscheen ca. de eerste helft als hoofdstuk in de bundel Eerlijk zullen we alles delen: verkenningen naar interoperabiliteit (GBO.Overheid/Bureau Forum Standaardisatie, 2008).

Aandachtspunten voor infrastructuur voor informatieverkeer
Juni 2006.

A5 voor publiek informatieverkeer
Juni 2006.

Schakelpaneel
Mei 2006.

Synergie is geen woord, maar een daad
December 2005 - januari 2006.

Visitatie zonder visie
of waarom begrijpen ze, bijna iedereen trouwens, nog helemaal niets van informatieve infrastructuur?

Januari 2006.

Kan het eigenlijk anders?
Metapatroon voor kwaliteitssprong naar informatiestelsel

December 2005.

Informatieverkeer en de tweede infrastructurele opgave
December 2005.

Wie zijn klanten kent, is koning
December 2005.

Open brief aan dienstverlener voor uitbesteding van werkprocessen
November 2005.

De Tien Tips
of wat u altijd voor adequate regie over de elektronische overheid wilde weten, maar nooit kans kreeg om te vragen

November 2005.

Voorbeeldig informatiestelsel
Juni 2005.

Infrastructuur voor informatiediensten
Februari 2005.

Uitlijningsdnamiek voor elektronische overheid
Januari 2005.

De andere informatiearchitectuur
December 2003.

Stelregels voor informatiestelsel
November - december 2003.

Federatieve metainformatie
Oktober 2003.

Verkennende opmerkingen over identiteitsinfrastructuur
Mei 2003.

Hoofdzin over informatiestelsel
Mei 2003.

Stellingen over informatiestelsel
November 2002.

Opnieuw de landelijke maat nemen
Juni-september 2002.

Beste Jan
November 2001-juli 2002.

Omslag in (Oog)opslag: belangen rondom archiefbeheer samengevat
Februari 2002.

Bestuurstechniek van keteninformatisering
Oktober 2001.

Werkplan: rubrieksgewijze activiteitbeschrijving
Oktober 2001.

Informatieplan: rubrieksgewijze activiteitbeschrijving
Oktober 2001.

Documentatiesystematiek voor informatiemanagement
Oktober 2001.

Toegevoegde waarde van informatiestrategie
Oktober 2001.

De politiŽle betekenis van leefbaarheid
Met J.J.D. van Heijst.
Juni 2001.

Overbrugging van de stijlbreuk
2001.

Externe en interne techniekorintaties
2001.

Schets van technische infrastructuur
2001.

Schakelpunten voor operationele integratie
2001.

Integrale componentenstructuur
2001.

A framework for outsourcing arguments
November 2000.
Vertaald naar het nederlands als:
Een referentiekader voor uitbestedingsargumenten
In: Stijlbreuk in bestuur (Information Dynamics, 2001).

Instrumentarium voor de eigendom
2001.

Schets van een leveranciersorganisatie
2000.

Klantgerichtheid en organisatiestructuur
2000.

Informatietaken
2000.

Conceptuele informatiemodellen met pluriforme contexten
2000.

Voorbereidende opmerkingen over het bibliotheekbegrip
2000.

Het verband tussen standaards en componenten
2000.

Hoofdlijnen van keteninformatisering
1999.

Organisatie en informatie in ketenprocessen
1999.

Gevarieerde betrokkenheid
1997.

Thesaurus
1997.

Het criterium van strategische kwaliteit
1995.

Over 'Duurzame Digitaliteit'
1995.

Afscheid van aparte verantwoordelijkheid voor documentaire informatievoorziening
1995.

Integrale besturing als trendbreuk in informatievoorziening
1994.

Selbstdarstellung eines Informationsarchitekten
1994.

Posities op veld
1993.

Gids langs lijnen:
met electronische post aansluiting op berichtenverkeer

1992.

Infrastructuur voor geautomatiseerde informatievoorziening:
een beknopte plaatsbepaling

1992.

Voorlichters in de informatiemaatschappij:
van producent naar beheerder

1992.

Asielzoekers gezocht
1992.

Pragmatisme voor personele mobiliteit in de rijksdienst
1991.

Verknipt Archief
1991.

Belangen als structurerende verschijnselen voor informatiearchitectuur
1991.

Informatiebeleid op concernniveau
1989.

Informatiebeleid en centrale I-afdeling
1990.

Onderzoek naar integratie van documentaire informatievoorziening
1989.

Naar een visie op archiefbeheer
1989.

Twintig stellingen rondom het documentbegrip
1989.

Internationaal/interorganisatorisch berichtenverkeer:
(passages uit) definitiestudie van het Dis-deelproject Departementen

Mei 1989.

Interfaces en infrastructuur
1989.

Structurenanalyse:
verkennende passages over een leidraad

1989.

Gecoördineerd informatiebeleid:
het voorbeeld van een ministerie

1988.

Uitgangspunten voor informatiebeleid
1988.

Componenten in prijsstelling
1988.