Stelregels voor informatiestelsel

Pieter Wisse

De elektronische overheid

1.
is een modulair geïnstrumenteerd stelsel.

2.
is functioneel uniform samenhangend, technisch eventueel pluriform samengesteld.

3.
faciliteert informatieverkeer via enkelvoudige informatiebewegingen.

4.
ontwikkelt zich op realistische veronderstellingen over wèrkelijke deelnemers aan het informatieverkeer.

5.
behandelt (ook) haar berichten als maatschappelijke objecten, met alle zorg voor identificatie van dien.

6.
kent variëteit in samenhang tussen enkelvoudige informatiebewegingen tot procesgang; coördinatie is per sóórt procesgang gestandaardiseerd.

7.
heeft een berichtstructuur waarin slechts universele overeenkomsten in hoofdelementen verbijzonderd zijn.

8.
hanteert objectidentificatie als functionele micromodule.

9.
beperkt een apart bericht tot één vraag, respectievelijk antwoord.

10.
mag niet, het architectuurwoord ten spijt, klakkeloos uitgaan van de vergelijking met een gebouw, zeker niet één enkel gebouw. De metafoor van het fysieke verkeersstelsel verdient voorrang.

11.
stelt de enkelvoudige informatiebeweging als identiteitsmaat voor actoren.

12.
is een integraal onderdeel van de zgn. informatiesamenleving.

13.
faciliteert proportionaliteit van identiteitstelling.

14.
heeft een proportioneel geheugen, en wel één geheugen.

15.
faciliteert identiteitstelling over àlle maatschappelijke objecten waarover zijzelf niet herhaald naar aanvullende informatie mag vragen.

 

 

november-december 2003, webeditie 2007 © Pieter Wisse

 

 

Opgenomen in: Informatieverkeer in publiek domein, Ictu, 2004. Daar staan de stelregels ontwikkeld, resp. toegelicht in hoofdstuk 5 (Modulariteit voor dynamiek) en hoofdstuk 6 (Identiteit, identificatie & informatiebetrekking).