Open brief over Wmo

 

aan: wethouder Wmo

betreft: informatievoorziening-op-maat voor maatschappelijke ondersteuning

 

 

 

Geachte wethouder,

Elke burger is een uniek individu. En een individueel mens heeft dus eigen, doorgaans nog eens veranderlijke behoeften aan eventuele maatschappelijke ondersteuning. Daarmee staan nu vooral gemeenten voor een complexe, vergaand nieuwe opgave. Mooi, maar moeilijk. Maar zeker ook mogelijk!

Maatschappelijke ondersteuning bedoelen we hier in de context van de gelijknamige Wet (Wmo). De uitvoering van de Wmo kan o.a. zeer gevarieerde informatie vergen. Met een zoveelste apart, traditioneel opgezet informatiesysteem lukt dat niet. Het moet kwalitatief nders. Hoe?

Laten we toch eerst de vraag beantwoorden waarm het anders moet. Dat zit m in de bedoeling met de Wmo. Het gaat erom wat mensen knnen.
Een burger kan voor ondersteuning terecht bij n gemeentelijk loket. Via dat ene loket krijgt z/hij als het ware een pakket voorzieningen. Voor de samenstelling van zon pakket tellen de specifieke behoeften van de individuele burger in kwestie. Wat moet er bij, opdat zij of hij wl kn?

Ondersteuning verschilt geheid van burger tot burger. Van mens tot mens, dus. Kortom, variteit. En die gaat verder dan een cafetaria met zn vaak beperkte assortiment. Om de vergelijking door te trekken, voor ondersteuning-op-maat kunnen nieuwe ingredinten in aanmerking komen en/of een maaltijd bereid volgens nieuw recept. Daaruit volgt dat de variteit ook nog eens open, veranderlijk is.

Uit de aard van de Wmo volgt dus nogal principieel dat er gn gesloten, nkel informatiesysteem bij past. Wie dat probeert, ontdekt dat het alsmaar niet werkt terwijl de ontwikkelkosten maar oplopen.

Maar hoe dan wl?! Het alternatief ligt eigenlijk voor de hand. Hoewel de burger zijn ondersteuning regelt via het ene loket, gebeurt de feitelijke ondersteuning eventueel door diverse partijen, lk voor een deel van het totale pakket. En omdat het inmiddels redelijk is te veronderstellen dat zulke partijen allemaal informatie bijhouden over hun respectievelijke bijdragen, is er slechts een extra voorziening nodig om concrete samenhang ertussen (lees: volgens de overeengekomen ondersteuningspakketten) te beheren.

Information Dynamics heeft daarvoor het concept Informatierotonde ontwikkeld, met bijbehorend platform aan computerprogrammatuur. De stelselmatige modelleermethode Metapatroon helpt met de borging van variabele combinaties, zeg ook maar de variteit van maatschappelijke ondersteuning. De partijen die op onderdelen de ondersteuning leveren kunnen met hn informatievoorziening, nota bene ongewijzigd, als regel vlot worden gekoppeld. Dat geldt dus ook voor aansluiting van een latere partij als nieuwe deelnemer aan informatieverkeer. Over ondersteuning gesproken, met autorisatie op maat doet ook de burger zlf mee.

Informatierotonde voor Wmo is in en voor uw gemeente op korte termijn operationeel, blijft flexibel en kost nooit meer dan daadwerkelijk gebruikt wordt. Maar nu komt het. Maatschappelijke ondersteuning is natuurlijk vooral een kwestie van samenwerken, van wllen samenwerken omdat het nders nooit kn. Dat beseft u als verantwoordelijke wethouder allang. In elk geval bestaat met een informatierotonde niet langer een (vals) excuus voor afzijdigheid die maatschappelijke ondersteuning als ontwikkeling ondermijnt.

 

 

Neem contact op met Paul Jansen.

 

Paul Jansen is organisatieontwikkelaar. Information Dynamics is een ontwerp- en ontwikkelbureau voor civiele informatiekunde.

22 juni 2012 P.L. Jansen en Information Dynamics