Open brief aan dienstverlener voor uitbesteding van werkprocessen

Pieter Wisse

Zachtjes uitgedrukt, bestaat er voor uitbesteding van werkprocessen veel, erg veel ruimte voor innovatie. Nu kunt u de noodzaak nog vůůr zijn.

Kortweg schets ik een wezenlijk andere benadering van uitbesteding van werkprocessen. Zakelijke voordelen spits ik hier toe op dienstverleners. Ik richt me overwegend tot ťťn dienstverlener, omdat ik daarvan ó van u, dus ó als eerste verwacht dat zij of hij de kans herkent en vervolgens ook daadwerkelijk ŗnders aan de slag gaat.

Uw werkterrein, zoals gezegd, is uitbesteding van werkprocessen (afkorting: uw). Op zín Engels heet dat business process outsourcing (bpo). U bent dus een bpo service supplier of, weer op zín Nederlands, een uw-dienstverlener.

Ik neem graag aan dat u als uw-dienstverlener zeer goed nadenkt over de opzet van de over te nemen bedrijfsprocessen, dus met allerlei methodes en wellicht zelfs (al) een intern handboek enzovoort. Daarbij heeft u stellig bijzondere aandacht voor zoiets als economies of scale, te weten meervoudig gebruik van gelijke voorzieningen voor verschillende opdrachtgevers. Gevolg: hogere bezettingsgraad met navenante (financiŽle) marge. Maar dan blijft het vermoedelijk nog bij, zeg maar, spullen zoals hard- en software en bij meervoudig inzetbare medewerkers.

Ik ben zo eigenwijs te veronderstellen dat uw bedrijf nog geen verkenning deed naar het enorme potentieel in en vervolgens vanuit het semantische vlak. Laat staan dat enige uw-dienstverlener zo zijn resultaat aanzienlijk verbeterde. Het is mij althans niet bekend.

Dankzij metapatroon, de modelleeraanpak die ik ontwikkelde voor beheersing tot en met extreme informatievariŽteit (zie www.wisse.cc voor directe toegang tot allerlei publicaties), is het voortaan mogelijk om met eenduidige precisie te bepalen en handhaven wat overeenkomstig, respectievelijk verschillend aan informatie is. Ongeacht de schaal van informatievoorziening gaat dat op; daarvoor staat het overzichtelijke formalisme voor herhaalbare verbijzondering naar context en tijd garant. Het levert zelfs extra voordeel, naarmate de verzameling ondersteunde informatieprocessen groeit. Simpel gezegd is het idee dat voor elk aanvullend proces slechts in de informatieve aanvulling, de different ofwel het increment, voorzien behoeft te zijn. Dat werkt dus, zeg maar, asymptotisch. Voor bepaalde processen blijkt gaandeweg dan zelfs dat eigenlijk alle informatie reeds beschikbaar is. Het is de 'truc' om die slechts incrementele betekenisgroei beheersbaar te krijgen en dat lukt met metapatroon.

Omdat het daardoor mogelijk is streng onderscheid tussen informatieverschillen aan te brengen en te onderhouden, kunt u zich voorstellen dat meervoudig informatiegebruik netzo gemakkelijk beheersbaar lukt, nota bene met adequate autorisatie, over grenzen van opdrachtgevers. U kunt er nu eindelijk ook semantisch ťťn stelsel van maken, hoe de fysieke spreiding ook uitpakt. Sterker nog, het werkt op basis van relevante afspraken ook in samenwerkingsverband van diverse opdrachtgevers, meerdere dienstverleners. Dat allemaal bijeen maakt de incrementele aanpak uiteraard nog aantrekkelijker, omdat u navenant eerder de schaalgrootte bereikt waarop u de zgn. asymptoot nadert. Hoe kleiner het verschil ermee, des te groter de mogelijke (winst)marge. Zolang deze aanpak immers nog geen gemeengoed is, kunt u een opdrachtgever voor elk overgenomen proces de volle mep rekenen, terwijl uw eigen kosten strikt beperkt blijven tot het verzorgen van het increment. Indien u dat vanuit semantisch perspectief kunt inzetten, blijkt zelfs dat u in dat kielzog meteen allerlei besparingen op andere aspecten als het ware kado krijgt. Bijvoorbeeld, de opslagbehoefte vermindert zeer sterk. Flexibiliteit is veel groter, zodat aanpassingen en geheel nieuwe processen sneller, goedkoper e.d. realiseerbaar zijn.

Bent u eenmaal zover, dan kunt u de oriŽntatie op dienstverlening zelfs gaan omdraaien. En/en bedoel ik, dus met behoud van de oriŽntatie op uw oorspronkelijke opdrachtgevers. Stel dat persoon x verschijnt als, zeg maar even, klant van uw-opdrachtgevers a, b, c enzovoort. Wat zich dan manifesteert is dat u feitelijk vooral doet aan informatiebeheer voor die ene persoon. Dat wordt een nieuwe markt, ondermeer onder impuls van de elektronische overheid met voorzieningen zoals digitale kluis, e-dossier, persoonlijke internetpagina, noem maar op. Elke burger kan zo (ook) uw opdrachtgever zijn. U kunt zelf verzinnen wat voor mogelijkheden zich aanbieden als u vanuit dat 'punt' aan dienstverlening kunt werken. U kunt desgewenst ook met diensten met hogere toegevoegde waarde (modewoord: content) aan de gang. Met een beroep op marktwerking kunt u sterke aanbieder op die markt zijn, mits u snel bent. Omdat het op de een of andere manier via de overheid loopt, van infrastructuur onder de noemer van elektronische overheid tot regelgeving (bijvoorbeeld, in hoeverre mag u opschuiven naar content) , moet u daar zo vroeg mogelijk uw serieuze positie vestigen.

Tenslotte heb ik nog twee opmerkingen. 1. Paul Jansen deed onlangs een dringende oproep voor werk aan "een revolutionaire oplossing" voor informatieproblemen op maatschappelijke schaal. Jansen verwijst expliciet naar metapatroon als enabling technology. Daarmee kan ik het slechts grondig eens zijn. Ter onderstreping van mijn voorstel verwijs ik daarom op mijn beurt graag naar zijn verhaal over 4891 - Project iDNA. 2. Metapatroon staat niet los als modelleermethode. Er is programmatuur waarmee het ook gewoon werkt. Met dit voorstel benader ik daarom diverse dienstverleners voor business process outsourcing annex uitbesteding van werkprocessen. U bent van harte welkom contact op te nemen.

 

 

18 november 2005, webeditie 2005 © Pieter Wisse