Articles and essays

See also papers & pitches.

 

Beknopte inrichtingshandleiding grootboekstelsel volgens fasegewijs boekhouden
Mei 2019.

Hoofdregel
Maart 2017.

Ken uw klassieken, moderne informatiekunde is anders!
December 2016.

Vertaalde informatiekunde
November 2016.

Gevorderde tekenleer voor beginners
Oktober 2016.

In alle staten
September 2016.

Metapatroon als enkelvoudig stelselpatroon
Mei 2016.

Semiotische bewegingsleer voor maatschappelijk informatieverkeer
Mei 2016.

Wereldbeeld met modelleermethode: metapatroon
Mei 2016.

Verschilmakersverkeer
April 2016.

Analytic philosophy for synthesis from early education on
January 2016.

Burke's tonelistieke semiotiek
December 2015.

Motief en norm
Oktober 2015.

Wat is reŽle variŽteit ook alweer?
Oktober 2015.

Stelselmatige impuls tot energieverkeer
Met H.J. van Til
deel 1: energiewereld in verandering
september 2015.
deel 2: middelenbeheer in verandering
mei 2016.

Contextualism means selectivity
Juni 2015.

Invitation to contextualism:
synthesis through irreducibility, and towards an emancipative politics of interdependency

Mei 2015.

Mooi meegenomen
April 2015.

VariŽteitkunstenmaker
April 2015.

William James als voorbeeldige randfiguur
Maart 2015.

Kritiek op de mystiek van Foucaults veldwerk
Februari 2015.

Metapattern for complementarity modeling
October 2014.

Perspectivism in federated practice
Met M. Houtman, september 2014.

Platoonse bewegingsleer voor ontwerpers
Augustus 2014.

Ander metaconcept, enzovoort
Juni 2014.

Ontwerpbelang
Juni 2014.

Enneadische semiotiek voor identiteitsradicalisering van Arnheims derde denkhouding
Mei 2014.

Poppetjes aan het dansen
Maart 2014.

Over rechten en plichten met intersituationele regelkringen voor maatschappelijk verkeer
Januari 2014.

Speciale relativiteitstheorie als semiotisering van de natuurkunde
Januari 2014.

Metapatroon als logica van goedverbijzonderde informatiemodellen
December 2013.

Overzicht met precisie
December 2013.

Voor informatiekunde verder op weg met ontologie
December 2013.

Wittgensteins onderzoekingen semiotisch onderzocht
November 2013.

Andere informatiekundige opgaven, dus andere opleidingen
November 2013.

Get into the rhythm of Metapattern
October 2013.

An intermediary metasystematics
Met H.J. van Til, september 2013.

Het hangt er vanaf waarop het staat:
naar grondslagen voor stelselmatig passende variŽteit in(clusief) o.a. bouwinformatie

Maart 2013.

Stelselmatig overzicht via informatiesleutels
Met M. Houtman, maart 2013.

Modifying Object-Role Modeling into Situated-Object-Behavior Modeling with Metapattern
January 2013.

Open conceptual modeling with Metapattern
November 2012.

Metapatroon met rijkere vormwetten voor conceptueel modelleren op stelselschaal
Oktober 2012.

Cascading nil nodes in Metapattern
July 2012.

In de hoop op informatiekundig beroepsperspectief:
ontwerpers van infrastructuur voor informatieverkeer zoeken democratische opdrachtgevers

Mei 2012.

Stelselmatige syllogistiek met Metapatroon
April 2012.

Data en diensten op orde met Metapatroon
deel 1: algemene verkenning van stelselmatige oriŽntatie
Met H.J. van Til, februari 2012.

Zoek de verschillen!
Vertaald in het Engels: In search of differences
Januari 2012.

Uit het moeras van stam- en basisgegevens
December 2011.

Publieks- en stelseltaal in wetgeving: Wat is het geval?
PrimaVera, working paper 2011-03, Amsterdam University, 2011.

Wat is een semantische standaard en hoe kan College Standaardisatie die vraag (anders) beantwoorden?
PrimaVera, working paper 2011-02, Amsterdam University, 2011.

Bauhaus in de informatiemaatschappij
PrimaVera, working paper 2011-01, Amsterdam University, 2011.
Ook in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 11, issue 141, 2011.

Aristoteles, nee, (nog) gťťn interdisciplinair variŽteitsfilosoof van de informatiemaatschappij, (maar) wŤl inspirerend
PrimaVera, working paper 2010-08, Amsterdam University, 2010.
Ook in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 10, issue 133, 2010.

Daar heeft Plato natuurlijk een wezenlijk punt voor de informatiemaatschappij
PrimaVera, working paper 2010-07, Amsterdam University, 2010.
Ook in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 10, issue 132, 2010.

Ecologische ontwerpdynamiek van rechten en plichten
Augustus 2010.

Semantische kans door financiŽle crisis?
Juli 2010.

Infrastructuur op een briefje
PrimaVera, working paper 2010-04, Amsterdam University, 2010.
Ook in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 10, issue 28, 2010.

Agendering van informatieruimtelijke ordening
PrimaVera, working paper 2010-01, Amsterdam University, 2010.
Ook in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 10, issue 1, 2010.
Verkorte versie: Vermaatschappelijking; met de titel Opschieten in: Digitaal Bestuur, 15 januari 2010.

Basispuzzel met stelselmatige registerstukjes
PrimaVera, working paper 2009-03, Amsterdam University, 2009.
Ook in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 9, issue 36, 2009.

Informatiediensten in relativiteitsperspectief
Juli 2009.

Sombrero's schaduw
Maart 2009.

Verkeersbegrip van algemeen belang:
geschiedenis van infrastructurele stelselmatigheid voor toekomst van informatieverkeer

PrimaVera, working paper 2008-09, Amsterdam University, 2008.
Ook in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 8, issue 36, 2008.

Infrastructurele dynamiek en verdwijnende cultuurbegrippen
Oktober 2008.

Interoperabiliteit voor informatieverkeer in publiek domein
PrimaVera, working paper 2008-08, Amsterdam University, 2008.
Met dezelfde titel ook verschenen als hoofdstuk in de bundel Eerlijk zullen we alles delen: verkenningen naar interoperabiliteit (GBO.Overheid/Bureau Forum Standaardisatie, 2008).

Ruimte door Raamwerk:
interoperabiliteit in de informatiemaatschappij

Met O.M. Kinkhorst, in: Informatie, jaargang 50, april 2008.

Axiomatische informatiekunde
April 2008.

Een kort verhaal over genen, netwerken en de filosofie van de geest:
informatiemanagement 'door de schalen heen'

Met W. Jansen, PrimaVera, working paper 2008-04, Amsterdam University, 2008.

Betekenissen van Jip en Janneke:
semantiek en pragmatiek voor informatieverkeer in de netwerkmaatschappij

PrimaVera, working paper 2008-03, Amsterdam University, 2008.

Stelselmatige privacy
Oktober 2007.

How so-called core components are missing the point
September 2007.

Civil information management, a short introduction:
an information discipline for society and the metaphor of traffic

PrimaVera, working paper 2007-21, Amsterdam University, 2007.
Also in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 7, issue 12, 2007.

Civiele informatiekunde vergelijkenderwijs
PrimaVera, working paper 2007-10, Amsterdam University, 2007.

Ontology for interdependency:
steps to an ecology of information management

PrimaVera, working paper 2007-05, Amsterdam University, 2007.

Badiou qua Badiou, or vanity of void ontology
PrimaVera, working paper 2006-16, Amsterdam University, 2006.
Also in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 6, issue 8, 2006.

Metapattern of natural complexes:
enlisting Justus Buchler's metaphysics for informational infrastructure

PrimaVera, working paper 2006-15, Amsterdam University, 2006.
Also in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 6, issue 9, 2006.

Identity management distilled:
a comparison of frameworks

With P.L. Jansen, PrimaVera, working paper 2006-10, Amsterdam University, 2006.
Also in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 6, issue 12, 2006.

Topic Maps uprooted
PrimaVera, working paper 2006-03, Amsterdam University, 2006.
Also in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 6, issue 18, 2006.

Semiotics of identity management
PrimaVera, working paper 2006-02, Amsterdam University, 2006.
Also in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 6, issue 19, 2006.
Final version in: The History of Information Security, A Comprehensive Handbook, K. de Leeuw and J. Bergstra (editors), Elsevier, 2007.

Strategische verschuiving door moment(um) van infrastructuur:
de beurt aan informatietechnologie

PrimaVera, working paper 2006-01, Amsterdam University, 2006.
Translated into English as:
Strategic moment(um) for infrastructure:
on shifting the balance of IT governance

2006,
and subsequently shortened into
Infrastructure vs. Commodity
2006.

Ground expansion as a numbers game
January 2006.

Manifest voor informatieverkeer
2009.
Based on:
iDNA-Manifest:
beginselen van de open informatierechtsstaat

Met P.L. Jansen, versie 3, december 2005 - juli 2008.
Ook als hoofdstuk in: Interoperabel Nederland (Forum Standaardisatie, 2011).
Translated, manifesto only, into English as:
Person information in the information society, a manifesto
2010.

Bipolaire informatiearchitectuur rondom de burger
December 2005.

Metapatroon voor variŽteitsborging in modelgedreven ontwikkeling
November 2005.

Informatiemanagement in gedecentraliseerde eenheidsstaat
Met V.L. van der Waal, PrimaVera, working paper 2005-22, Amsterdam University, 2005.

Creatief met negenvlak
Mei 2005.

Strijders tegen stelselmatige modernisering
April 2005.

Metapattern for financial accounting
2001-2004.

Metapattern as context orientation:
meeting Odell's challenge of object orientation

PrimaVera, working paper 2004-16, Amsterdam University, 2004.

Politieplan Donner: centralisatie ad absurdum
Met S.B. Luitjens, in: Staatscourant, vrijdag 20 augustus 2004.

Integratiemethode voor informatiestelsel
Juli 2004.

The Relationship between Metapattern in Knowledge Management as a Conceptual Model and Contragrammar as Conceptual Meaning
With J.D. Haynes, in: Proceedings of the First Workshop on Philosophy and Informatics, Deutsches Forschungszentrum fŁr KŁnstliche Intelligenz, research report 04-02, 2004.

The pattern of metapattern:
ontological formalization of context and time for open interconnection

PrimaVera, working paper 2004-01, Amsterdam University, 2004.
Also in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 4, issue 13, 2004.

Ontdekkingen door informatiemanagement
November 2003.

Information metatheory
PrimaVera, working paper 2003-12, Amsterdam University, 2003.
Also in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 3, issue 5, 2003.

Metapattern for converging knowledge management with artificial intelligence
2003.

Anatomy of Contragrammar
2003.

Samenhangende pluriformiteit in financieel beheer
Augustus 2003.

The constitutional force of perspectival phenomenology:
philosophical unification in information systems

In: Proceedings of the Ninth Americas Conference on Information Systems, Association for Information Systems, pp 2766-2774, 2003.

Diagnose van een spilzieke overheid
Juli 2003.
Zie met titel 'Spilzieke overheid' ook verkorte versie, nog verder samengevat tot column

Mannoury's significs, or a philosophy of communal individualism
2003.

Victoria Welby's significs meets the semiotic ennead
2003.

Dia-enneadic framework for information concepts
2003.
Nederlandse Vertaling
Een nieuw raamwerk voor informatiebegrippen
door B.K. Brussaard

Constructieve filosofie in informatiemanagement
PrimaVera, working paper 2003-07, Amsterdam University, 2003.
Ook in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 3, issue 22, 2003.

Stroomlijning tot informatiestelsel:
samenhang in de openbare sector door variatie in maatvoering

PrimaVera, working paper 2003-04, Amsterdam University, 2003.
Ook in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 3, issue 21, 2003.

Communicatievorm als wetenschapsnorm
PrimaVera, working paper 2002-11, Amsterdam University, 2002.
Ook in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 2, issue 19, 2002.

What is an instance in information modeling?
2002.

Informatievoorziening tegen organisatieverstarring in de openbare sector
Met B.K. Brussaard, in: Overheid Innovatief, jaargang 3, 2002, nr 3.

Multiple axiomatization in information management
PrimaVera, working paper 2002-6, Amsterdam University, 2002.
Also in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 2, issue 4, 2002.

The ontological atom of behavior:
toward a logic for information modeling beyond the classics

PrimaVera, working paper 2002-5, Amsterdam University, 2002.
Also in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 2, issue 3, 2002.

Metapattern Primer
In: www.knitbits.com (Information Dynamics, 2001).

Architectuurcriterium
In: Stijlbreuk in bestuur (Information Dynamics, 2001).

Metapattern: information modeling as enneadic dynamics
PrimaVera, working paper 2001-4, Amsterdam University, 2001.
Also in: AIS eLibrary, Sprouts, volume 1, issue 4, 2001.

De tragikomische banaliteit van het complot
2001.

An alliance of metamodels
metapattern meets RM-ODP

2000.

Multicontextualism
on principles for knowledge of differences in unity

2000.

Metapattern, a concise introduction to principles
2000.
Gebaseerd op:
Metapatroon, een beknopte inleiding tot grondslagen
2000-2002.

Multicontextual paradigm for object orientation:
a development of information modeling toward fifth behavioral form

In: Informatiekundige ontwerpleer (Ten Hagen Stam, 1999).
Gebaseerd op:
Multicontextueel paradigma voor objectgerichtheid:
naar de vijfde objectvorm voor flexibiliteit van informatievoorziening

1991-1994.

Verantwoordelijkheid
In: Informatiekundige ontwerpleer (Ten Hagen Stam, 1999).

Actie en organisatieontwikkeling
In: Informatiekundige ontwerpleer (Ten Hagen Stam, 1999).

Beeldenstorm in de informatiemaatschappij
In: Informatiekundige ontwerpleer (Ten Hagen Stam, 1999).

Gesprek
In: Informatiekundige ontwerpleer (Ten Hagen Stam, 1999).

Vernieuwing als dynamiek van theorie, techniek en toepassing
1998.
Verkorte versie in: Informatie, jaargang 41, 1999, nr 2.
A(nother) shorter version in English as:
Innovation dynamics across theory, technology and tool
1999.

Complexiteit en samenwerking
een voorstel voor uitstel van de discussie over informatiearchitectuur
1999.

Van Dijkstra naar informatiearchitect:
nieuw perspectief voor kwaliteit

In: Informatie, jaargang 40, november 1998.

Informatiearchitectuur, een vak apart
In: De informatie-architect, 1998, nulnummer.

Veranderkundig spel met afstand
1994.
Verkorte versie in: Gids voor personeelsmanagement, maart 1997, nr 3.

Integraal management en culturele objecten
In: Het boek van bewaring (Samsom Bedrijfsinformatie, 1997).

Kritiek op de pure methode
In: Organisatieverandering en Informatie-architectuur (Samsom Bedrijfsinformatie, 1995).

Filosofie van de informatiekunde zoekt beschermheer
In: Organisatie van de Informatievoorziening (Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1995).

De rol van de informatiearchitect
Met J.R. van Rees, in: Informatie Management, 1995, nr 4.

Informatiearchitect en systeemaannemer:
andere rol, andere methode

Met J.R. van Rees, in: Informatie, jaargang 37, 1995, nr 4.

Relational Accounts:
begrippenkader voor een programmatuurpakket

1992-1995.

Financieel projectbeheer in overheidskader:
casus Betuweroute

Met J.P.H. Boom.
November 1994 - augustus 2003.

Aspecten van objecttechnologie
In: OT Magazine, jaargang 1, 1994, nr 9/10.

Voor OT nog een brug te ver
In: OT Magazine, jaargang 1, 1994, nr 6/7.

De kwaliteit van objectgerichtheid is subjectief
In: OT Magazine, jaargang 1, 1994, nr 1.

Is welzijn een instelling? Ja en nee!:
over politiek en minimale vormen van overheid

1993.

Open brief over objectgerichtheid
1993.

Groeiende infrastructuur: perspectief volgens Activity Center
1992.

Informatievoorziening in de rijksdienst — 2: mis of raak met mikgetallen?
Met J.C.W. Hendriks, in: Informatie, jaargang 34, 1992, nr 11.

Relationeel boekhouden:
scheiding van registratie en rapportage

In: De Accountant, jaargang 99, september 1992, nr 1.

Het eindeloze experiment
Met J.C.W. Hendriks, in: Bestuurskunde, jaargang 1, 1992, nr 3.

Omslag in tussenstand:
prikkels en punten over een veranderingsproces

1992.

Activity Center:
op zoek naar integratie door infrastructuur

1991-1992.

Overheid, informatie en accountant:
scheiding van registratie en rapportage

1991.

Informatievoorziening in de rijksdienst:
hoelang nog willekeur in begrotingstoewijzingen?

Met G. Budel en J.C.W. Hendriks, in: Informatie, jaargang 33, 1991, nr 9.

Beeldplaat als modieuze oogklep:
architectuur van informatievoorziening, een zaak van belangen

1991.

Opslag en vernietiging van informatie
1991.

Bezuinigen voor gevorderden via relationeel boekhouden voor beginners
1991.

De illusie van archivisme
1990.

Relational accounting:
beyond the paradigm of capitalism

1990.
Vertaald naar het nederlands als:
Relationeel boekhouden en de betrekkelijkheid van een kapitalistisch paradigma
1990.

Tussen klant en eigenaar:
aan bestuurders, een open brief over organisatie en informatievoorziening

1990.

Exploitatie van documentaire technieken
In: Overheidsdocumentatie, jaargang 42, 1988, nr 1.

Het nieuwe boekhouden:
actualiteit en betrouwbaarheid van financiële informatie

In: Bestuur, Maandblad voor Overheidskunde, jaargang 4, 1985, nr 11.

Informatieplanning volgens variŽteitenbenadering
Afstudeerverslag (deel 3), 1978.

VariŽteitenbenadering
Afstudeerverslag (deel 2), 1978.

Een verhaal over informatie
Studieverslag, 1977.