Reviews

 

 

 

Please note: reviews marked with an asterix (*) are also listed under my columns. The number sign (#) indicates a review you'll also find in my list of articles and essays.

 

 

Opzichtige verwarring
Bespreking van De compositie van de wereld (De Bezige Bij, 1980) door H. Mulisch.
Augustus 2015.

Ben ik nou gek?
Bespreking van Qualitate Qua (Eburon, 2014) door P. Oude Luttighuis.
December 2014.

On "nil" modality and Metapattern
Review of “The” Fifth Modality: On Languages that Shape our Motivations and Cultures (2008) by C.W. Roberts.
October 2010.

Zelfkritiek
Februari 2010.

Bezetting van veranderruimte door beheersmanagers*
Bespreking van Die Management-Illusion (2007) door H.D. Krönung.
Augustus 2009.

Overijlde reductie in diagnose*
Bespreking van Psychopathologie: Grondslagen, determinanten, mechanismen (2009) door J. van der Stel.
Juli 2009.

Gesloten managementdynamiek*
Bespreking van De Prooi: Blinde trots breekt ABN Amro (2008) door J. Smit en Das Leoparden-Paradox: Grundlagen einer Managementbetriebslehre (2008) door S. Hakelmacher.
Maart 2009.

Kandidaatbijdrage aan strategiekatern*
Bespreking van NORA-katern Strategie (Ictu/Kenniscentrum, versie 1.0, distributie 8, 9 januari 2009).
Januari 2009.

Infrastructurele dynamiek en verdwijnende cultuurbegrippen#
Bespreking van Het zijn dezelfde mensen (2008) door J.R. van Rees.
Oktober 2008.

Axiomatische informatiekunde#
Bespreking van Korte inleiding in het informatiekundig denken (2007) door J.R. van Rees.
April 2008.

Toward a wider scene for information management’s business role
Review of Information Management: Setting the Scene (2007) by A. Huizing and E.J. de Vries.
March 2008.

Overuren
Bespreking van 60 000 uren, een autobiografie (2005) door G. Krol.
Februari 2008.

Metapatroon voor variëteitsborging in modelgedreven ontwikkeling#
Bespreking van Specificaties komen vaak te laat (2005) door T. van Velzen en T. Schoots.
November 2005.

Zorg in verband
Bespreking van Medische Geheimen: risico's van het elektronisch patiëntendossier (2005) door K. Spaink.
Oktober 2005.

Toekomst voor vakmensen
Bespreking van Intensieve Menshouderij (2005) door J. Peters en J. Pouw.
Juni 2005.

Het blijft knap*
Bespreking van De broncode (2004) door E. Smit.
In: Security.nl, 2 februari 2005.

Burgerzaken voor senioren*
Bespreking van Privacy begint in je genen: Cookies van eigen deeg voor de burger (2000) door H. Bos.
In: Informatie, jaargang 45, december 2003.

What is an instance in information modeling?#
Review of Emancipating Instances from the Tyranny of Classes in Information Modeling (2000) by J. Parsons and Y. Wand.
September 2002.

Indianenverhaal*
Bespreking van New Rules for the New Economy (1998) door K. Kelly.
In: Informatie, jaargang 44, juni 2002.

Bescheidenheid*
Bespreking van Universele Informatiekunde (1993) door G.M. Nijssen.
In: Informatie, jaargang 44, januari/februari 2002.

Hergebruik*
Bespreking van De bedoeling van informatie voor mens en organisatie (1976) door G.C. Nielen.
Augustus 2000.

Stagnatie*
Bespreking van Information Science (1972) door A. Debons (samensteller).
In: Informatie Management, 2000, nr 7/8.

Kadotip*
Bespreking van Het laatste raadsel van Fermat (1998) door S. Singh.
In: Informatie Management, 1998, nr 12.

Van Dijkstra naar informatiearchitect: nieuw perspectief voor kwaliteit#
Bespreking van enkele artikelen (1965-1972) door E.W. Dijkstra.
In: Informatie, jaargang 40, november 1998.

In/druk — 1
Bespreking van About Face: The Essentials of User Interface Design (1995) door A. Cooper, Tog on Software Design (1996) door B. Tognazzini en The Trouble with Computers: Usefulness, Usability, and Productivity (1995) door T. Landauer.
In: De informatie-architect, 1998, nulnummer.

In/druk — 2
Bespreking van Dynamics of Software Development (1995) door J. McCarthy, Show-stopper: The Breakneck Race to Create Windows NT and the Next Generation at Microsoft (1994) door G.P. Zachary en I Sing the Body Electric: A Year with Microsoft on the Multimedia Frontier (1995) door F. Moody.
1997.

Apologieën
Bespreking van Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs (1995) door W. E. Bijker.
1997.

Retoriek*
Bespreking van Sap R/3 System: a client/server technology (1996) door R. Buck-Emden en J. Galimow.
In: Informatie Management, 1997, nr 4.

Postmoderne kritiek
Bespreking van Designing Information Technology in the Postmodern Age (1995) door R.D. Coyne.
In: Informatie, oktober 1996, jaargang 38.

Stokpaard*
Bespreking van Relevance Regained (1992) door H.J. Johnson.
In: Informatie Management, 1996, nr 4.

 

Lezen op alfabetische volgorde van auteur,
ofwel de lava-cyclus met (slechts) acht afleveringen:

1. Linksboven
Bespreking van From Locke to Saussure: Essays on the Study of Language and Intellectual History (1982) door H. Aarsleff.
22 april 1995.

2. Contact
Bespreking van Philosophie des menschlichen Konflikts (1957) door N. Abbagnano.
26 april 1995.

3. Vierkant
Bespreking van Flatland (ca. 1885) door E.A. Abbott.
27 april 1995.

4. Doorlooptijd
Bespreking van Origins and Growth of Sociology (1973) door J.H. Abraham (samensteller).
2 maart 1996.

5. Aanleiding
Bespreking van Managing Brand Equity (1991) door D.A. Aaker.
9 maart 1996.

6. Tegenspel
Bespreking van Building Strong Brands (1996) door D.A. Aaker.
4 april 1996.

7. Identificatie
Bespreking van Een Economie van de Kunsten (1989) door H. Abbing.
12 mei 1996.

8. Kunst
Bespreking van Architecture as Art (1986) door S. Abercombie.
24 juni 1996.

Menselijke domheid*
Bespreking van Computer Power and Human Reason (1976) door J. Weizenbaum
In: Informatie, jaargang 36, 1994, nr 9.

Actueel
Bespreking van Object Oriented Technology: A Manager's Guide (1990) door D.A. Taylor.
In: OT Magazine, jaargang 1, 1994, nr 3.

Filosofische oriëntatie*
Bespreking van Gott und die Wissenschaft (1991) door J. Guitton.
1993.

Flauwekul*
Bespreking van The Shape of Automation (1965) door H.A. Simon.
In: Informatie, jaargang 35, 1993, nr 12.

Opslag en vernietiging van informatie#
Bespreking van BVD-dossiers vernietigd? (1991) door M. Beekhuis en B.G.J. de Graaff.
1991.

Het ei als lege dop
Bespreking van De wereld als halve waarheid (1991) door K.M. Paling.
1991.