Zelfkritiek

Pieter Wisse

Op de website (van) Gemeente.nu verscheen Raadslid 2.0? (8 februari 2010) door Matt Poelmans. Daarop wees iemand mij, voorzien van de aanbeveling “Goed artikel!” Mijn antwoord: “Ik ben het pas eens met je positieve waardering, nadat ik de tekst wat aanpaste.”
Zie hieronder voor het resultaat. Poelmans originele tekst verschijnt door a. de rechte haken en wat ertussen staat en b. van de doorgestreepte passages die strepen te negeren. Voor mijn bewerking moet u juist over de doorgestreepte passages heen lezen en alles tussen de rechte haken er wčl bij betrekken.

In de aanloop naar de verkiezingen van 3 maart 2010 [begrotingsbehandeling voor 2011] heeft Trouw [iemand] een onderzoek gehouden onder raadsleden [burgers]. Het artikel “Burger[link] zit raadsleden [burgers] in de weg” bevestigt wat we al wisten, maar is daarom niet minder onthullend.
Kort samengevat:
1. de gemeenteraad [Burgerlink] is geen getrouwe afspiegeling van het kiezerspubliek;
2. de taakopvatting van de raad [Burgerlink] is onhelder;
3. de raadsleden [Burgerlink] staan[t] sceptisch tegenover burgerparticipatie.
Het eerste is al langer bekend. Ook deze keer is het moeilijk gebleken “gewone” mensen te interesseren voor het raadslid[Burgerlink]maatschap. Belangrijkste oorzaak is dat het werk [Burgerlink] afschrikt, en dat niet alleen omdat het veel tijd kost. Nieuwelingen haken snel af als ze zien hoe ondoelmatig en frustrerend het lokaal bestuur [Burgerlink] werkt. Die werkwijze trekt juist mensen aan die lol hebben in nota's doorploegen en daarover eindeloos vergaderen. Aldus houdt het stelsel zichzelf in stand. Alleen een fundamenteel andere werkwijze kan deze vicieuze cirkel doorbreken.
Het tweede volgt eigenlijk uit het eerste. De dualisering is blijven steken in de eerste fase (ontkoppeling raad [Burgerlink] en college [uitvoerende macht]) en heeft vrijwel nergens de fase bereikt dat de raad [Burgerlink] zich richt op hoofdlijnen en draagvlak vanuit de samenleving. De raad [Burgerlink] wordt door het college en de ambtenaren [de uitvoerende macht] ook niet in die rol bediend. Vandaar dat raadsleden [Burgerlink] verzanden[t] in het doorspitten en uitpluizen van nota's en rapporten [bij collega’s binnenhalen van prijzen voor de schone schaamlap], en niet toekomen[t] aan fundamentele kwesties.
Vanuit die situatie is de derde conclusie wel begrijpelijk. Gekozen raadsleden [Burgerlink] willen besturen [comfortabel overleven], en dan zijn pottenkijkers lastig. Besturen [Overleven] zien[t] ze [Burgerlink] als een vak waar de buitenstaander niet veel van begrijpt. Het verwijt dat alleen de “usual suspects” de weg weten te vinden mag dan waar zijn, maar is voor een groot deel het gevolg van de in zichzelf gekeerde en ontoegankelijke opstelling van de raad [Burgerlink] zelf.
Dat laatste baart het meest zorgen. Het lokaal bestuur [Burgerlink] zoals het nu veelal functioneert dreigt de boot te missen als het gaat om fundamentele trends in de samenleving. Onder de noemer van web 2.0 ontstaan geheel nieuwe vormen van communicatie en transactie. Burgers zien het eens in de vier jaar stemmen op basis van een traditioneel verkiezingsprogramma [elk jaar betalen van belasting ter schraging van het comfort van zgn Burgerlinkjes] niet meer als een acceptabele vorm van burgerschap. Zij wensen serieus te worden genomen en de kans te krijgen hun zegje [reële invloed] op andere wijze en andere momenten te doen [gelden]. Binnen het representatieve model zijn er flexibele vormen van moderne participatie nodig en mogelijk.
Gelukkig [Er] zijn er ook [pas] lichtpuntjes. Uit de eParticipatiekaart van Burgerlink [, indien] blijkt dat diverse gemeenten experimenteren met [afschaffen van contraproductieve organisatiedelen] voor modern burgerschap. [Dat gebeurt niet alleen] H[h]elaas nog veel te weinig[, maar eigenlijk nog nergens]. Er is voor de nieuwe raden dan ook flink werk aan de winkel. Dat vraagt wel een cultuurverandering, want soms [altijd] zitten [Burgerlink] burgers in de weg …..

Poelmans zal met zijn artikel vast niet bedoeld hebben dat het a fortiori van toepassing is op hemzčlf en ‘zijn’ Burgerlink. Ik kan echter niets anders van maken. Eerlijk is eerlijk, gewijzigd in zelfkritiek door Poelmans op Burgelink vind ik het beslist een “Goed artikel!”

 

 

8 februari 2010, webeditie 2010 © Pieter Wisse