Stijlbreuk in bestuur

informatiearchitectuur met componentenstijl voor openbare orde & veiligheid

 

inhoudsopgave

 

Inleiding
Architectuurcriterium (1)
Hoofdlijnen van keteninformatisering (2)
Standaardisatie als dynamisch evenwicht (3)
Het verband tussen standaards en componenten (4)
Drie wetten van information retrieval (5)
Conceptuele informatiemodellen met pluriforme contexten (6)
Kwaliteitswinst (7)
Informatietaken (8)
Autonomie en coŲrdinatie (9)
Integrale componentenstructuur (10)
Wedloop (11)
Bedieningsgemak en terreur (12)
Schakelpunten voor operationele integratie (13)
Opgeruimd staat netjes (14)
Schets van technische infrastructuur (15)
Externe en interne techniekoriŽntaties (16)
Uitbesteding en strategie (17)
Een referentiekader voor uitbestedingsargumenten (18)
Klantgerichtheid en organisatiestructuur (19)
Coach (20)
Schets van een leverancierorganisatie (21)
Eenparige beweging (22)
Experimenten (23)
Overbrugging van de stijlbreuk (24)
De filmpremiŤre (25)

 

 

© 2001, webeditie 2002.
Eerder verschenen in: Stijlbreuk in bestuur (Information Dynamics, 2001).