Modeling exercises with Metapattern

Zie ook het hoofdstuk Voorbeelden in Metapatroon, handboek stelselmatig informatieverkeer.

 

Metapattern, overview of notation

 

Informatieverkeer op stelselschaal
April 2017.
Voor handleiding om ermee aan de slag te gaan, zie
ReŽle variŽteit van deelnemers volgens hoedanigheden in informatieverkeer
April 2017.

Enneadic Semiotics, axiomatic models
October, 2015.

Rechtsprakelijke gevallenverdeling resp. -bundeling
December 2014.

Werk in uitvoering - 1
November 2014.
Werk in uitvoering - 2
December 2014.
Werk in uitvoering - 3
December 2014.
Werk in uitvoering - 4
Maart 2015.
Werk in uitvoering - 5
September 2015.
Werk in uitvoering - 6
Januari 2016.

Het hangt er vanaf waarop het staat:
naar grondslagen voor stelselmatig passende variŽteit in(clusief) o.a. bouwinformatie

Maart 2013.

Stelselmatig overzicht via informatiesleutels
Met M. Houtman, maart 2013.

Stelselmatige syllogistiek met Metapatroon
April 2012.

Systematiek op z'n informatiekundigs
Maart 2012.

Bekijk het realistisch, dus gevarieerd met Metapatroon
Februari 2012.

Data en diensten op orde met Metapatroon
deel 1: algemene verkenning van stelselmatige oriŽntatie
Met H.J. van Til, februari 2012.

Zoek de verschillen!
Vertaald in het Engels: In search of differences
Januari 2012.

Metapattern, development of notation
January 2012.

Uit het moeras van stam- en basisgegevens
December 2011.

Yupta verkend met Metapatroon
Oktober 2011.

Publieks- en stelseltaal in wetgeving: Wat is het geval?
PrimaVera, working paper 2011-03, Amsterdam University, 2011.

Parallelle informatieverwerking met Metapatroon
December 2010.

Informatierotonde(s) op wolkmaat
Mei 2010.

pIctugram
Februari-april 2010.

MultiBIM
December 2009.

Statutaire gemeenschapsverhoudingen
December 2010.

Stelselmatige ontknoping van richtlijn
December 2010.

Stelselmatige verkenning van — variŽteit van — gedrags- annex rechtsvormen in maatschappelijk verkeer
November 2010.

Stelselmatige verkenning van — variŽteit van — identiteitstellingen
November 2010.

Semic's Core Person Contextualized
October 2010.

Ingezetene, ontwerp van een contextueel-semantisch diagram met Metapatroon
August 2010. Engelstalige editie: Resident, designing a contextual-semantic diagram with Metapattern

Informatierotonde voor semantische interoperabiliteit
Maart 2010.

Modellering werkgeversbegrip
December 2009.
Opgenomen (bewerkt) als hoofdstuk 3 resp. bijlage b in: Praktijkmodellering van het begrip werkgever (Bureau Forum Standaardisatie, 30 november 2009).
Met bijbehorend contextueel-semantisch overzichtsdiagram

Modellering gerelateerdebegrip
Oktober 2009.
Opgenomen (bewerkt) als hoofdstuk 5 resp. bijlage f in: Analyse van gerelateerdengegevens in het kader van RNI (Bureau Forum Standaardisatie, 31 oktober 2009).

Interoperabiliteitscatalogus informatietypen
Mei 2009.
Opgenomen (bewerkt) als bijlage d in: Semantiek op stelselschaal: issues en oplossingsrichtingen (Bureau Forum Standaardisatie, 19 juni 2009).
Met bijbehorend contextueel-semantisch overzichtsdiagram

TaakoriŽntatie: basisregistraties in de praktijk
Mei 2009.
Opgenomen (bewerkt) als bijlage b in: Semantiek op stelselschaal: issues en oplossingsrichtingen (Bureau Forum Standaardisatie, 19 juni 2009).

illustraties bij
Op weg naar een stelselmatige aanpak van authenticatie en autorisatie
een gedachtenexperiment door P. Waters, Bureau Forum Standaardisatie, januari 2009.
Met bijbehorend contextueel-semantisch overzichtsdiagram.

Oefenschema: basisregistraties enz.
In opdracht van Bureau Forum Standaardisatie, 29 juli 2008; afdruk op A0-formaat aanbevolen. Engelstalige editie:
Open system of systems' semantics
practice pattern: beyond central registers etc.

Uitvoeringsorganisatie
23 juni 2008.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregister Ondernemingen en Rechtspersonen (BOR)
2 juni 2008.

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)
6 mei 2008.

Suwinet
In opdracht van Bureau Forum Standaardisatie, 21 april 2008.

Multifocaal netwerkmodel
Met H.J. van Til, april 2006.

Conceptueel informatiemodel van GBA Startpakket+.
Juli 2002.

Metapatroon voor extra niveau van metainformatie
Oktober 2003.

One physical person, many personal identities
2002.

Abstractie in logistiek: over lons en lops
November 2001.

Metapattern as context orientation:
meeting Odell's challenge of object orientation

PrimaVera, working paper 2004-16, Amsterdam University, 2004.

Metapattern for financial accounting
2001-2004.

Metapattern Primer
In: www.knitbits.com (Information Dynamics, 2001).

The pattern of metapattern:
ontological formalization of context and time for open interconnection

PrimaVera, working paper 2004-01, Amsterdam University, 2004.

Multicontextual paradigm for object orientation:
a development of information modeling toward fifth behavioral form

In: Informatiekundige ontwerpleer (Ten Hagen Stam, 1999).
Gebaseerd op:
Multicontextueel paradigma voor objectgerichtheid:
naar de vijfde objectvorm voor flexibiliteit van informatievoorziening

1991-1994.