Zie ook de complete nota als enkel pdf-bestand.

 

 

Informatieverkeer in publiek domein

schetsboek over architectuur en ontwikkelpaden voor de elektronische overheid

Pieter Wisse
met bijdragen van Steven Luitjens, Willem van Hees, André van Brussel en Jeroen Takkenberg

inhoudsopgave

 

 

Ten geleide

Inleiding

Brug naar veranderende wereld
Indeling van het schetsboek
Doelgroep
Schetsboek?
De crux van stelselmatigheid

 

 

deel I
Schetsen van algemeen belang

 

 

1. De andere samenleving

Trendbreuk
Snelheid met stelselmatigheid
De Andere Overheid

2. Architectuur van de elektronische overheid

Vernieuwing
Ambitie met beheersing
Op zoek naar betekenis

 

 

deel II
Schetsen van informatiekundige stelselmatigheid

 

 

3. Basismodel van het verkeersstelsel

Informatiebeweging met ketenproces
Actoren in informatiebeweging
Vier sóórten informatieverzamelingen, niet meer
Algemeen geldige samenhang tussen informatieverzamelingen

4. Integratie volgens het basismodel

Integratie van … integratiefuncties
Kort commentaar op integratiefuncties
Stelselmatige ordening van betekenissen
Perspectiefwissel
Illustratie van afwijkende oriëntaties
Orde in rapportages

5. Modulariteit voor dynamiek

Modulair stelsel
Op zoek naar relevante modulen
De enkelvoudige informatiebeweging
Berichtenverkeer
Interoperabiliteit
Ketenprocessen met werkstroom
Vrijwel lege structuur door ketenoverstijging
Accent op enkelvoudigheid
Als deelnemer niets bijzonders

6. Identiteit, identificatie & informatiebetrekking

Identiteit voor interactie
Overheidsinstellingen met identiteit
Proportionele identificatie
Waarborgfunctie voor identiteitstelling
De verkeersdeelnemers
Het individu als ontwerpmaat
Identiteitstelling in het (institutioneel) geheugen
Over indeling van een stelselmatig geheugen
Gevarieerde identificatiebehoeften
Vertrouwen in identiteitstelling
Herhaalverbod
Persoonsidentiteit als kritische succesfactor
Herverdeling informatiebeheer
Van informatie-eigendom naar gebruiksrecht
Opgesomde stelregels

 

 

deel III
Schetsen van maatschappelijke verankering

 

 

7. Proces

Ketenregie

8. Wet- en regelgeving

Kader voor verstandhouding

9. Bekostiging

Stelselmatige deblokkering
Bekostiging van herverdeling
Aanzet tot nuancering

10. Organisatie

Organisatie van de informatievoorziening
Stelselregie
Criterium: stelsel- of ketenregie
Disciplinair gat

 

 

deel IV
Schetsen van vertrouwen

 

 

11. Risico

Stelselmatige risicoanalyse
Deelfuncties van beveiliging
Grenzeloze bedreigingen

12. Kwaliteit

Schakels van eigen belang
Door de bank genomen
Graadmeter voor stelselmatige kwaliteit

 

 

deel V
Schetsen van ontwikkeling

 

 

13. Verandering

Monitoring & planning
Dynamiek in communicatie
Opleiding van de nieuwe generatie
Karikaturale toelichting op ontwikkelingen
Ontwikkeling en aanpak

14. Internationalisering

Agendering
De Britten doen het anders
Nederland in Europa

 

 

aanvullend deel
Studies

 

 

15. Elektronische overheid

16. Informatiearchitectuur

17. Commentaar op ivr 1990

18. Ontwerpslag tussen behoeften en voorzieningen

19. Ontwikkelpad voor ketenregie

20. Stelsellogica

21. Integratiemethode voor informatiestelsel

22. Federatieve metainformatie

 

 

2004 (1e druk: 27 september 2004; 2e druk: 13 december 2004) © programma Architectuur Elektronische Overheid (Ictu) en afzonderlijke auteurs; webeditie 2007 © Pieter Wisse