Interviews

 

Do you run an ERP software company?
Fictional discussion with chief executive officer of a leading vendor of ERP software.
July, 2006.

Verantwoordelijkheid
Fictief vraaggesprek met Jean-Paul Sartre.
In: Informatiekundige ontwerpleer (Ten Hagen Stam, 1999).

Het rollenspel volgens Infocus: over de veelzijdigheid van informatici en hun vak
Vraaggesprek met Theo Veltman, Jaap van Rees en Steven Luitjens.
Door redactie bewerkt verschenen als 'De vele kanten van het beroep informaticus' in: Informatie Management, nr 12, december 1996.

De Stichting Informatiearchitectuur Nederland
Vraaggesprek met Jaap van Rees.
In: Informatie Management, nr 6/7, juni/juli 1996.

Objectoriëntatie voor extra toegevoegde waarde
Vraaggesprek met Kurt Wayenberg en Jelle Wolthuizen, samen met Joop Kuijs.
Sterk verkorte versie in: Informatie, jaargang 38, februari 1996.

Een breed spectrum van objectoriëntatie
Vraaggesprek met Daphne Riksen, samen met Joop Kuijs.
Sterk verkorte versie in: Informatie, jaargang 38, februari 1996.

Prijswinnaar
Vraaggesprek met Hans de Man, samen met J.B. Warmer
In: OT Magazine, jaargang 1, nummer 6/7, 1994.

Van Rees over informatiekunde en zijn constructieprincipes
Vraaggesprek met Jaap van Rees.
In: OT Magazine, jaargang 1, nummer 5, 1994.

Over de bedoeling met interim management
Fictief vraaggesprek met Martin Dooms.
1994.