Het boek van bewaring

selectieve duurzaamheid in de informatiemaatschappij

 

inhoudsopgave

 

Voorwoord
Jacob Kohnstamm

Inleiding
Pieter Wisse

 

deel I Besturingsfilosofie als leidraad

1. Omslag in Opslag: een visie op informatievoorziening en archiefbeheer
Peter Waters en Henk Nagelhout

2. Integraal management en culturele objecten
Pieter Wisse

3. Archivering als basis voor verantwoording
Gerard van de Weg

4. De tijd van het archief
Peter Vijgeboom

 

deel II Voortgaande coördinatie in de (rijks)overheid

5. Verantwoording verzekerd: het programma Digitale duurzaamheid
Ellen Küller

6. Het digitale erfgoed
Mart Bakker en Alfred Schmits

7. Institutioneel onderzoek: een schakel in de keten
Willem Küller

8. Naar digitale postregistratie
Peter Waters

 

deel III De technologische factor

9. Archieven: het jaar 2025 en de weg er naar toe
Theo Thiadens

10. Geboden toegang: voor een toekomstvaste documentaire informatievoorziening
Hans Dekkers

11. Van archief naar documentair informatiecentrum
Hans Kaashoek en Arnold van Trotsenburg

12. Digitale archivering binnen bedrijven: niet alleen een kwestie van techniek
Wiel Broecks

 

deel IV Voorbeelden van verandering

13. Samenhang in verscheidenheid
Albert Kunze

14. Archivering van electronische berichten: noodzakelijk aspect van het bedrijfsproces
Willem de Groot

15. Archief, organisatie en informatietechnologie: drie-eenheid in de provincie Gelderland
Chris Crasborn

16. Transparante informatievoorziening: archiefdocumentatie bij het Ministerie van VROM
René Bentschap Knook en Aart van der Kooij

17. Electronisch patiëntdossier: invloeden op het zorgproces
Jos Aarts en Arie Elsenaar

 

Auteurs

Nawoord
Ysbrand van der Werf

 

 

© 1997, webeditie 2002.
Eerder verschenen in: Het Boek van Bewaring (Samsom Bedrijfsinformatie, 1997).