Fopvatting

Pieter Wisse

U (m/v) hebt een idee, maar uitvoering lukt niet eigenmachtig. Daarvoor is een beslissing nodig van iemand ŕnders. Goed, u probeert in oprecht besef van uw professionele verantwoordelijkheid de beslisser (m/v) aan te spreken. Waar moet u terecht? U kijkt wie als zodanig verantwoordelijk is voor het onderwerp waarmee uw idee verband houdt. Dat lijkt eenvoudig genoeg. De formele beslisposities zijn vaak volstrekt duidelijk bepaald: politiek, bestuurlijk, ambtelijk, wetenschappelijk, kerkelijk, gerechtelijk, bedrijfshiërarchisch …
Meestal blijft de beslisser zčlf onbereikbaar. Als het meezit, zo moet het althans lijken, gunt een lid van zijn entourage u ooit een gelegenheid uw idee te opperen. Oppassen, dŕt is het milieu van de fopvatting!

Een fopvatting is een korte uitspraak die bij u valselijk de suggestie moet wekken van een serieuze opvatting gepaard aan, netzo vals, welwillende aandacht.

De fopvatter (m/v) pretendeert redelijkheid, hij volgt keurig met uiterlijk gedrag de beleefdheidsnorm. Via verraderlijke verdraaiing zadelt hij ů echter op met de opgave uw idee vrij te pleiten van ňnredelijkheid. Want de fopvatter doet het voorkomen alsof de beslisser absoluut geen probleem heeft met zijn formele verantwoordelijkheid.
Nee, zo moet u volgens de fopvatter maar aannemen, u heeft juist zčlf een probleem met uw idee. Als ňplossing bestempeld blijkt dat idee echter principieel niet ontvankelijk.

Kortom, een fopvatting is een verhulde stopvatting.

De fopvatter zet de criteria voor illegaliteit naar zijn hand. Wat u maatschappelijk voorstelt, vergt plotseling uw openlijke verzetsdaad. Maar wie durft nog onder zulke, nota bene, vŕlse dwang? Daar komt uw frustratie vandaan dat zo’n contact vrijwel onmiddellijk grondig misgaat (terwijl het voor de fopvatter, ook nota bene, precies verloopt zoals hij regelt). U wordt feitelijk afgepoeierd.
Dat is ook precies de reden, waarom een fopvatting kort is. Het liefst wijdt een fopvatter zelfs geen čnkel woord of gebaar aan uw idee.
De kans is nihil dat een fopvatter door uw argumenten zijn fopvatting wijzigt.
Wat u redelijk acht, vindt hij immers ňnredelijk. Zolang u dat niet weet, blijft u gefopt.
Een fopvatting heeft slechts als bedoeling, dat u uw beklag niet doet. Daarvoor dient de schijn van redelijkheid en welwillendheid.
De fopvatter dringt u een zgn double bind op. Wat u onder zijn voorwaarden ook doet, kan hij altijd als verkeerd ŕfdoen. Daarom moet u met uw idee verder maar helemaal niets doen, volgt uit een fopvatting die u miskent als een opvatting.
Dan loopt het nog het měnst slecht met u af, is de verhulde dreiging.
U trapt nogeens extra in de val, zodra u zich opwindt. Geheid kunt u rekenen op een gretige, felle tegenaanval op uw omgangsvorm. De afleidingsmanoeuvre is extra geslaagd; serieus stond uw idee daar nooit op de agenda en nu krijgt u het er helemaal nooit meer op.

Een fopvatting is een valse vlag op een lading asociale dynamiek.

Voordat u het weet, geldt u met een gezond idee … voor gek. Of de fopvatter ziet zijn kans schoon om uw gedrag zelfs formeel geclassificeerd te krijgen als ondermijning van de heersende orde. Dan gaat u verder als terrorist door het leven. Als u het mooier vindt klinken, kunt u zich ook anti-held noemen. Uw eigen keuze is het in elk geval niet. U had gewoon een opbouwend idee, dacht u tenminste zčlf, maar daarvan verdwijnt rap ieder spoor. De ultieme fopvatting bereikt dat ů uw eigen idee verdringt.
Als waarborg dat een fopvatter nooit in de verleiding raakt van enig idee, zijn zulke functionarissen streng geselecteerd op onbenul en ijdelheid. Zulke persoonskenmerken versterken elkaar. Daar is geen doorkomen aan.
Als u gelooft in uw professionele idee, bespaart u zich tenminste čxtra nodeloze inspanningen door zo snel mogelijk de scherpe diagnose van een fopvatting te stellen. Nogmaals, doe verder geen moeite de fopvatter te overtuigen.
Een klassieke tragedie gaat niet zozeer over een idee, maar over een fopvatting.
Bent u onzeker, of het čcht een fopvatting was? Als u het kunt opbrengen, beoefen metacommunicatie. Dat kost gelukkig weinig tijd. Benoem de uitspraak openlijk als een fopvatting, punt.
De geharnaste fopvatter, veilig als hij zich waant in ‘het systeem’ waar u aanklopt, ontwijkt uw confronterende tegendruk soepel met … opnieuw een fopvatting. Weiger aub de hoofdrol in een tragedie! Met uw diagnose helaas bevestigd, maak eindelijk dat u wčgkomt. Die double bind kunt u onmogelijk ontknopen. Hopelijk heeft u ruimte voor ontsnapping. Waag elders een poging, indien u uzelf met uw idee wčl serieus neemt en verantwoordelijk voelt.
Wat kunt u doen als u alsmaar fopvatting, domweg nul dus, op het rekest krijgt?
Zorg ervoor dat u minstens marginaal getolereerd blijft, als het even kan zelfs gewaardeerd. Blijf in de marge alert op openingen voor systeemveranderingen.
Geef met uw professionele verantwoordelijkheid nooit op.
Deze verzameling fopvattingen is aangelegd om herkenning te vergemakkelijken, veranderingen door een wezenlijk idee te bevorderen. Elke fopvatting is, klik, van wetenschappelijke toelichting voorzien.[in voorbereiding]

Bekijkt u ook de lezersreacties!

Dit is tevens een foproep, oeps, oproep. Deelt u aub de fopvattingen die u kent en uw ervaringen ermee.
Wanneer u nooit een idee heeft, kunt u gebruik maken van de gelijkenis tussen fopvatting en uitvlucht. U vraagt gewoon iemand iets voor u te doen, waarvan u weet dat hij er geen zin in heeft. In de passende context geldt zijn antwoord waarschijnlijk ongewijzigd als fopvatting.
Ontwerpt u ook eens verwante termen, inderdaad, zoals foproep. De simpelste manier is om een woord beginnend met ‘op’ te voorzien van een voorloop-f.
Vruchtbaar is ook het procédé om van een woord beginnend met ‘top’ de t door een f te vervangen. Speel verder door te kijken wat er uitkomt als u stop ipv fop neemt, precies, bijvoorbeeld stoproep.
Indien u als indiener terecht prijs op naamsvermelding stelt, gebeurt dat bij de aparte toelichting. Anonieme bijdragen zijn gelet op de precaire aard van onthulling van fopvattingen eveneens welkom.
Dankzij uw aanvullingen blijven onderstaande lijsten in bewerking.

 

 

verzamelde fopvattingen

Je hebt me nog niet overtuigd.

Mijn baas ziet me aankomen.

Het heeft tijd nodig.

Ik ben er nog niet uit.

Kan het niet in kleinere stappen?

Wat verwacht je van mij?

Er gebeurt al zoveel goeds.

Ga je daarmee niet te ver?

Waar werkt het?

So what?

Dat kan ik niet zeggen.

Overdrijf je niet?

Ik neem het mee.

Daar gaan wij niet over.

Ik beloof je dat ik mijn best voor je doe.

Wat gaat er mis, als we het niet doen?

Denk je soms dat ik mijn ontslag ga indienen?

Het ligt nogal gevoelig.

Jij hebt een communicatieprobleem.

Dat kan jij nu wel willen.

Ja, dat is merkwaardig.

Zet het ajb in een memorandum.

Schrijf het eens wat begrijpelijker op.

Daarop kom ik terug.

Wij moeten ze er zeker bijhalen, maar nu even niet.

Daarover zijn de deskundigen het niet eens.

Ik wens je succes met je idee.

Dat klinkt nogal theoretisch.

Het moet wel praktisch blijven.

Het lukt jou niet om het mij uit te leggen.

Eerst moet de winkel op orde.

Dat zie ik niet zitten.

Je kunt je aanbevelingen het beste zelf inbrengen.

Je bent geen mantelpartij.

Het blijft een boeiend onderwerp.

Jij hebt een informatie-achterstand.

Heb je het dáár geprobeerd?

Je kunt beter niet verstrikt raken in die interne verhoudingen.

Wil je nog koffie?

Ik ga binnenkort met pensioen.

Er is geen budget.

Wat is eigenlijk het probleem?

Wij zitten vooral op het proces.

Ik wacht graag even jouw bevindingen af en kom dan met een reactie.

Het is er gewoon nog niet van gekomen.

We hebben het even črg druk.

Ik wil je wel bijpraten.

Zou je een simpeler versie kunnen maken?

Maar wie vindt dat dan nog meer?

Dat staat niet op de [vergader]agenda; die zit trouwens al vol.

Ik weet niet of ik hier zo blij mee ben.

Laten we niet alles door elkaar halen!

Dan moet ik het natuurlijk wel eerst zelf begrijpen.

Ik laat er naar kijken.

Uiteraard weet zij van de toezegging om te reageren. Die zal ook worden nagekomen; daaraan hoef je uiteraard niet te twijfelen.

Je hebt wel gelijk, maar zou het anders moeten brengen.

Die vraag is ons niet gesteld.

Wat was je opdracht?

Ik zoek dus naar iets dat nog concreter wordt.

Kun je de vinger leggen op pijnpunten in het voorstel? Dan kan ik specifieker reageren.

Laten we het nog even een open vraag laten welke aanpak uiteindelijk het meest recht doet aan jouw eigen geesteskind.

Ik stak mijn nek al voor je uit.

De interne legitimatie voor die actie is in de huidige context even niet meer aanwezig.

De situatie heeft vele kanten.

Er is nog veel missiewerk te doen.

Ik leg het voorlopig even naast me neer voor later.

Ik denk dit idee voldoende te kennen om het voor te stellen, mocht die kans zich voordoen.

Op een geschikt moment duiken we er weer verder in.

Ik blijf graag wat op de hoogte.

Er is zeker ruimte voor discussie.

Ik kan het mijn baas niet uitleggen.

Het is maar, hoe je ’t bekijkt.

Wij willen geen ophef.

Dat is iets tussen jullie.

 

 

voorloop-f

fopvatting

foproep

fopdrachtgever

foppervlakkig

fopzichter

fopportunisme

fopperen

foplossing

foptimaliseren

fopmerking

fopbiechten

fopgefokt

fopgave

fopknapbeurt

fopgeilen

fophef

fopsporing

fopheldering

fopschudden

fopgeklopt

fopgesmukt

fopleiding

foplevering

foplichter

fopnieuw

fophemelen

fopruimwoede

fopsteker

fopgeruimd

foptreden

fopbouwend

fopgepoetst

fopvoeding

fopzichtelijk

foprechtheid

in foptima forma

foppositie

fopponent

foptie

 

 

geen top, maar …

fopsport

fopvorm

fopverkoop

fopprestatie

foptijd

fop secret

fopgesprek

fopklasse

fopfunctionaris

foppunt

fopambtenaar

fopmanager

fopberaad

fopconferentie

fopcapaciteit

 

 

geen pop, maar …

fopmuziek

fopconcert

fop-art

foppenkast

 

 

geen kop, maar …

foppelaarster

foppig

 

 

ob-klank

fopject1

fopsessie

fopstructie

fopstakel

fopstinaat

fopscuur

fopjectief

fopsceen

fopservatie

 

 

gemengde varianten

stopmanagement

flopdrachtgever

nopdracht

 

 

noten

1. Enkele weken nadat ik de eerste versie van deze tekst schreef, dus in mei 2008, zag ik een aantekening terug die ik maakte op 28 mei 1993. Ik was sinds enkele jaren bezig met ontwikkeling van wat ik later metapatroon noemde. Over idee gesproken, dat is een methode voor informatiemodellering die dankzij consequente, recursieve verbijzondering van context passende variëteit biedt voor facilitering van informatieverkeer op maatschappelijke schaal. Als zodanig houdt metapatroon tevens principiële kritiek op traditionele objectgerichtheid in. Dat verklaart fopject als aantekening.
2. Deze categorie is geďnspireerd door J.C.W. Hendriks, toen (april 2010) hij de eerste drie varianten opgaf die opgesomd staan.

 

 

tekst: mei 2008; lijsten: mei 2008 - september 2010 © Pieter Wisse

 

 

Zie ook Over parodismen en –mismen (augustus 2010).