Voor goed begrip

Pieter Wisse

“Laat ik kijken, of ik je goed begrijp. Er is dus een overheidsorganisatie die een methode, ontwikkeld door jouw bedrijf, liet evalueren. Met de kennisinstelling die één van de evaluaties verrichtte, zette die overheidsorganisatie vervolgens een consortium op met o.a. het expliciete doel om jouw bedrijf concurrentie aan te doen. Dat consortium kreeg extra financiële staatssteun door het onderwerp van zijn activiteiten als vergaand nieuw voor te stellen; de methode èn de zakelijke belangen ermee van jouw bedrijf zijn verheimelijkt in de subsidieaanvraag. De publicaties van het consortium tonen dat de methode van jouw bedrijf tot in detail nagebootst is. Toe maar! Als dat klopt lijken mij kwalificaties zoals onbehoorlijk bestuur, samenspanning, marktverstoring, subsidiefraude, onrechtmatige staatssteun en plagiaat zelfs allemaal van toepassing.”

 

 

Zie verder Enkele openstaande vragen over consortium Essence.

 

 

juni-juli 2012 © Information Dynamics