Stijlbreuk in bestuur

informatiearchitectuur met componentenstijl voor openbare orde & veiligheid

 

omslagtekst

Informatie- en communicatietechnologie heeft het stadium bereikt van ondersteuning van zgn ketenprocessen. Dat roept de expliciete vraag op naar optimalisatie van samenwerking tussen organisaties. Is het een technisch probleem? Zeker niet primair, want louter technische oplossingen mislukken consequent. Er zijn vooral strategische antwoorden nodig. Wie ze moeten geven zijn uiteraard de bestuurders. Dit boek geeft daarom vanuit bestuurlijk perspectief uitleg over begrippen als informatiearchitectuur, componentenstijl en standaardisatie. Tot bestuurlijk principe is de balans tussen autonomie en coŲrdinatie verklaard. Dat geldt uiteraard niet uitsluitend voor het complexe veld van openbare orde en veiligheid, maar is algemeen geldig. Daarom is dit een stijlbrekend boek voor iedereen die waar of hoe dan ook betrokken is danwel raakt bij keteninformatisering.

 

over de auteurs

Jan van Heijst kent informatievoorziening over een breed spectrum. Voor een internationaal industrieel concern werkte hij als controller. Hij was oprichter/directeur van twee Nederlandse adviesureaus voor organisatie en informatie. Thans werkt hij als zelfstandig interim manager. Zijn opdrachtgevers zijn vooral organisaties met complexe beheerproblematiek en/of vernieuwingsprojecten van informatievoorziening.

Pieter Wisse bekleedde functies in bedrijffsleven en rijksdienst. Hij is oprichter/directeur van Information Dynamics, een ontwerpbureau voor informatievoorziening. Zijn publicaties variŽren van boeken tot tijdschriftartikelen en columns. In het boek Metapattern: context and time in information models beschrijft hij zijn innovatieve methode van conceptuele informatiemodellering.

 

 

© 2001, webeditie 2002.
Eerder verschenen in: Stijlbreuk in bestuur (Information Dynamics, 2001).

Ga door naar inhoudsopgave.