GBA Startpakket+

 

 

De commissie Snellen (zie GBA in de toekomst, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2001) schetst de Gemeentelijke Basisadministratie als de "spil voor toekomstige identiteitsinfrastructuur." Haar suggestie luidt dat Nederlandse gemeenten een uniform "startpakket" gebruiken voor de kern van de vernieuwde GBA.

Information Dynamics voegt een plusteken toe: GBA Startpakket+. Weliswaar geeft de commissie Snellen een opsomming van de kerninformatie over persoonsidentiteit. Maar de verzameling informatie-elementen moet extra structuur vertonen (en voorts blijken enkele aanvullende elementen onmisbaar), opdat het startpakket van de GBA functioneert als identiteitsinfrastructuur voor lle relevante maatschappelijke processen. Voor overzicht, zie een conceptueel model van het GBA Startpakket+.

Start prototype.

 

U kunt informatie raadplegen met MS Internet Explorer, versie 5 of later. U heeft minstens versie 5.5 of hoger nodig om informatie te registreren of anderszins te bewerken; de eerste maal dat u kiest voor de bewerkingsmodus, voegt het prototype automatisch een ActiveX component toe aan uw browser.

Met uw opmerkingen, vragen ed. kunt u terecht bij inquiry@knitbits.com.

2002 Information Dynamics.