Organische ontwikkeling

Pieter Wisse

Verkeerde vergelijkingen zitten elektronische overheid in de weg. E-infrastructuur biedt pas houvast.

 

In het laatste nummer vóór 1 april 2007, maakte de directeur van Burger@Overheid.nl met zijn opiniebijdrage aan Automatisering Gids allesbehalve een grap. Met het geval ‘elektronische overheid’ is het zelfs ernstiger gesteld dan Matt Poelmans daar schetste. Hij vergeleek de gebrekkige resultaten met de Sagrada Familia. Die kerk in Barcelona waaraan de organisch architect Gaudi vanaf 1883 tot aan zijn dood in 1926 werkte, is spreekwoordelijk geworden voor een bouwsel dat nooit voltooid raakt. ‘Ze’ zijn er nog altijd aan bezig en het einde is niet in zicht. Voor de e-overheid moet en kan dat anders, stelt Poelmans, want “aan plannen ontbreekt het niet, het gaat erom die uit te voeren.”
Mijn idee is dat zijn aanbeveling inderdaad verleidelijk is, maar niet gewettigd door zijn vergelijking. Want zoals die onvoltooibare kerk, het woord organisch zegt het natuurlijk al, kàn de elektronische overheid nooit àf zijn. Het is een illusie dat het louter een kwestie van uitvoering is en dan eens en voor altijd klaar. Met die vóóronderstelling is het middel stellig zelfs erger dan de kwaal.
Het is daarom verstandiger om een, zeg maar, normale vergelijking te maken. E-overheid is heeft eigenlijk niets van een apart gebouw, maar betreft infrastructuur. Dat is infrastructuur die de Nederlandse overheid tot dusver echter hopeloos beperkt dimensioneert, te weten slechts ter ondersteuning van wat eufemistisch overheidsdienstverlening heet. Belastingaangifte een dienst …? Nou ja, de reden waarom Poelmans zich ermee bemoeit, is volkomen terecht. Zeker gelet op uitblijvende resultaten bestaat er gerede twijfel of de overheid in staat is om voor voorzieningen voor wat zij dienstverlening noemt, voldoende rekening te houden met burgers en bedrijven. Een extra toets namens direct betrokken partijen verdient alle steun.
Ik stel voor dat Poelmans echter een ruimer mandaat kiest, véél ruimer. Laat ik het Burger@Samenleving noemen en dan kan dat .nl dus meteen wel weg. Interactie met overheidsinstellingen maakt slechts een fractie uit van het totale informatieverkeer waaraan een burger (of een bedrijf, uiteraard) deelneemt. Daarom bestaat behoefte aan algeméne infrastructuur voor elektronisch informatieverkeer. En inderdaad is dat pas infrastructuur in de juiste betekenis, zodra de overheid borg staat voor diverse kritieke voorzieningen van basale techniek via digitale identiteitstelling tot en met op z’n minst wet- en regelgeving. Het gaat om voorwaarden voor gemakkelijk en tegelijk veilig informatieverkeer. Aarzelt de overheid over privaat gebruik van publieke voorzieningen? Met infrastructuur is dat simpel als valse omkering ontmaskerd. Net zoals ik over de openbare weg fiets, lijkt mij het primaire doel van publieke infrastructuur voor informatieverkeer nu nèt de private toepassingen. De overheid is nu eenmaal de infrastructuurboer voor de samenleving die daardoor wint aan dynamiek. Door kadering als infrastructuur is overigens tevens meteen duidelijk dat bekostiging een gemeenschappelijke zaak is. Met autonomie als drogreden vormen versnipperde budgetten een belemmering voor voortgang.
Begin er ook voor informatieverkeer serieus aan. Met anderhalve overheidsinteractie komt het meteen vanzelf goed. Vergelijk het gerust met die ene kerkbouw, prima, zolang duidelijk is dat voortschrijdende ontwikkeling allesbehalve een gebrek is, maar juist wezenlijk voor infrastructuur-waar-mensen-voordeel-van-blijven-hebben. Daarvoor ontbreekt het echter aan realistische plannen. Met krachtige oproep door Burger@Samenleving komen ze er hopelijk spoedig voor de volgende versie van e-infrastructuur.

 

 

dr ir Pieter Wisse is informatiekundig ontwerper.

 

 

april 2007, webeditie 2007 © Pieter Wisse

 

 

Met als titel Het ontbreekt de overheid aan realistische plannen eerder verschenen in: Automatisering Gids, 4 mei 2007, # 18.