Ook open kaart

open brief aan Bureau Forum Standaardisatie, 14 mei 2012

Information Dynamics

Als publieke bekendmaking van verzet verschijnt deze tekst tevens als open brief.

Hierbij laat Information Dynamics met nadruk nògmaals weten zich te verzetten tegen het aanbieden van Metapatroon onder een andere naam en/of zonder adequate bronvermeldingen.

Dus ook voor/in een eventuele Landschapskaart Semantische Interoperabiliteit kan ook (Bureau) Forum Standaardisatie, als opdrachtgever primair verantwoordelijk voor zo’n kaart, zich principieel niet inlaten met de Essence-taal zoals door consortium Essence eerder nagebootst van Metapatroon.

Information Dynamics beroept zich op de Auteurswet; zie o.a. artikel 13, artikel 25 (lid 1) en artikel 32. Voorts somt hoofdstuk 3 van de Notitie Wetenschappelijke Integriteit (KNAW, NWO en VSNU, 2001) “gedragingen [op die] kunnen worden beschouwd als voorbeelden van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit.”

Van belang acht Information Dynamics tevens dat juist hoofd BFS plagiaat van Metapatroon door Essence met zoveel woorden bevestigd heeft. Want desgevraagd heeft hij géén significant verschil van de Essence-taal met Metapatroon aangegeven. Zijn oordeel weegt zwaar, o.a. omdat BFS twee (!) externe evaluaties van Metapatroon liet verrichten die BFS allebei onderschreef; zie bijlage C van Semantiek op stelselschaal: issues en oplossingsrichtingen (Bureau Forum Standaardisatie, 19 juni 2009) respectievelijk Metapattern (RAND-Europe, voor Logius, 14 mei 2010). En zijn opstel VN kiest voor Nederlandse i-pass (in: Interoperabel Nederland, Forum Standaardisatie, 2011) liet hoofd BFS door Information Dynamics voorzien van informatiemodellen inclusief overzichtschema (2009) opgesteld met Metapatroon.

Zie de notitie Zoek de verschillen! (Information Dynamics, januari 2012) voor een analyse van de nabootsing van Metapatroon door Essence. Die notitie heeft Information Dynamics reeds eerder gestuurd.

 

 

14 mei 2012 © Information Dynamics

Deze brief zond Information Dynamics direct aan Bureau Forum Standaardisatie, met een afschrift eveneens direct aan (hier vermeld in alfabetische volgorde van naam) ICTU, Logius, Novay en Ordina.