Weerlicht in het Apparaat

katalytisch organisatie- en informatiemanagement: een gedramatiseerde projektbiografie

 

omslagtekst

Bij vrijwel elke grotere organisatie zijn automatiseringsprojekten gaande. Dat het daarbij eigenlijk om veel meer gaat dan de introduktie van nieuwe technologie wordt meestal na enige tijd wel duidelijk. Toch heeft die ervaring zelden gevolg voor de aanpak van projekten.

Dit boek beschrijft de veranderingen die bij een overheidsinstelling in gang zijn gezet naar aanleiding van gebrekkige financiŽle informatievoorziening. Wat ogenschijnlijk een automatiseringsproces is raakt beduidend dieper de wortels van de organisatie. In deze projektbiografie worden daarom veranderingen in een veel ruimer kader geplaatst dan louter de ontwikkeling en invoering van automatiseringsmiddelen. Er wordt een algemenere visie op de betekenis van organisatorische veranderingen geschetst, waarin automatisering een plaats heeft.

Vervolgens wordt de benadering die in dit projekt werd gevolgd gekenschetst en toegelicht als katalytisch. Het soort organisatie en het onderwerp van veranderingen vormen daarbij slechts een voorbeeld. Zo'n katalytische benadering biedt voor vele organisaties, in instellingen Ťn ondernemingen, een perspektief om uiteenlopende veranderingen te herkennen en waar mogelijk te beheersen.

 

over de auteurs

Ir.P.E. Wisse is zelfstandig onderzoeker en adviseur op het gebied organisatorische informatievoorziening. Daarvoor was hij ondermeer enkele jaren werkzaam als coŲrdinator automatisering bij een ministerie.

Drs.J.C.W.Hendriks werkt eveneens aan onderzoek en publikaties met een multidisciplinair karakter. Daarnaast is hij werkzaam als informatiekundige bij de rijksoverheid.

 

 

© 1988, webeditie 2002.
Eerder verschenen in: Weerlicht in het Apparaat (Information Dynamics, 1989).

Ga door naar inhoudsopgave.