Omslag in Opslag

terugkeer naar informatievoorziening

 

omslagtekst

Makkelijke problemen zijn er om meteen op te lossen. Waarom niet? Moeilijke situaties zijn er om goed over na te denken. Want vaak is niet eens duidelijk wat eigenlijk de problemen zijn en hoe die samenhangen. Een visie is dan nodig om de weg naar de juiste oplossingen te wijzen.

Dit boek presenteert een visie op informatievoorziening en plaatst accenten bij informatiebeheer. Het weerspiegelt het officiŰle beleid dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de Permanente Commissie Documentaire Informatieverzorging en de Rijksarchiefdienst heeft opgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer. Een beleid dat, wanneer eenmaal ge´mplementeerd, verstrekkende gevolgen zal hebben voor wat nu nog met een archa´sche term 'archiefbeheer' wordt genoemd.

Omslag in Opslag is bestemd voor managers, zowel in de publieke als in de private sector, en hun adviseurs van informatievoorziening. Voorts is het prikkelende lectuur voor iedereen die zich binnen of buiten een organisatie bij een informatievoorzieningsproces betrokken voelt en meent dat opslag, of juist vernietiging, zijn of haar belang dient.

Omslag in Opslag is een publicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit ministerie heeft co÷rdinerende taken op het gebied van informatievoorziening voor en door overheidsinstellingen.

 

 

1991, webeditie 2002.
Eerder verschenen in: Omslag in Opslag (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1991).

Ga door naar inhoudsopgave.