De Informatie-architect

 

 

omslagtekst

Is het niet opmerkelijk dat vele betrokkenen, opdrachtgevers inbegrepen, geen benul hebben van het belang van architectuur voor complexe informatiesystmen? Dat moet veranderen. Dit boek maakt de boodschap overduidelijk. Er is behoefte aan de informatie-architect. Dan is de systeemaannemer de constructeur die een deel van het ontwerp van de informatie-architect uitvoert. Een deel, en zeker een belangrijk deel, maar de informatie-architect ontwerpt altijd meer, véél meer dan wat de systeemaannemer realiseert. Zo ontwerpt de informatie-architect de wijzigende context van het systeem méé. Zoals een huis moet passen in de totale gebouwde omgeving, hoort een informatiesysteem op te gaan in de cultuur van de organisatie. De informatie-architect ontwerpt dus ook het veranderingsproces dat resulteert in optimale integratie van het informatiesysteem in de cultuur. Dat is inderdaad geen werk voor systeemaannemers. Door samenwerking bereiken informatie-architecten en systeemaannemers voor hun opdrachtgevers betere resultaten in informatievoorziening.

 

over de auteurs

Jaap van Rees houdt zich sinds 1970 op verschillende manieren bezig met het ontwerpen van informatiesystemen. Hij was informatie-analist/ontwerper bij Shell en daarna wetenschappelijk medewerker bij de TU Delft. Alweer bijna vijftien jaar werkt hij met zijn eigen adviesbureau als informatie-architect en -planoloog, adviseur, projectleider en docent. Dankzij intensieve aandacht voor en ervaring met zowel praktijk als theorie geeft Van Rees steeds opnieuwe impulsen aan de informatiekunde. Thans staat daarin het architectuurbegrip voor informatiesystemen centraal. Jaap van Rees publiceerde eerder enkele artikelen. Zijn klassieker 'De Methode Doet Het Niet' uit 1982 is in deze bundel opgenomen. Hetzelfde geldt voor zijn zgn. constructieprincipes voor informatiesystemen. Hij is voorts bekend als spreker die prikkelend vertelt over informatiekunde en informatie-architectuur.

Pieter Wisse is eveneens zelfstandig organisatie- en informatiekundig adviseur/ontwerper. Dat doet hij bijna tien jaar. Daarvoor was hij medewerker bij diverse organisaties in binnen- en buitenland. Hij publiceerde enkele boeken en vele artikelen. Wisse beschouwt ontwerp en ontwikkeling van informatievoorziening vooral strategisch, dat wil zeggen als katalysator voor totale organisatie-ontwikkeling. Hij was pionier met veranderingsprocessen met achtereenvolgende prototypes naar operationeel informatiesysteem. Pieter Wisse besteed veel tijd aan verkenning van filosofische grondslagen voor informatiekunde inclusief de vertaling daarvan naar de praktijk van de ontwerper/informatie-architect.

 

 

© 1995, webeditie 2002.
Eerder verschenen in: De Informatie-architect (Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1995).

Ga door naar inhoudsopgave.