Civiele informatiekunde

De informatiemaatschappij vergt een informatiekundige discipline voor maatschappelijke schaal. Dat is civiele informatiekunde.

Civiele informatiekunde ‘gaat over’ infrastructuur voor informatieverkeer, van ontwerp tot en met beheer van infrastructurele voorzieningen.

Civiele informatiekunde draagt bij aan informatievoorziening ‘door de schalen heen.’

Volgens civiele informatiekunde zijn informatieve verkeersvoorzieningen stčlselmatig. Want (ook) voor informatieverkeer bestaat een verkeersstelsel.

Een verkeersstelsel is instrumenteel, een middel. Infrastructuur dient/bevordert maatschappelijk gestelde waarden. Civiele informatiekunde omvat nadrukkelijk ethiek.

De elektronische overheid moet (grotendeels) integraal onderdeel vormen van het verkeersstelsel voor maatschappelijk informatieverkeer. Democratische overheid is immers vŕn de maatschappij ofwel samenleving.